Finan­ciële- en estate planning

Zowel financiële planning als estate planning

De specialisten bij Adviesbureau LBA kunnen u zowel van dienst zijn bij uw financiële planning als bij estate planning.

Financiële planning

Een financieel plan maakt inzichtelijk hoe uw financiële situatie er nu uitziet en hoe u uw doelen financieel mogelijk kunt maken. Naast een overzicht van alle huidige en toekomstige inkomens- en vermogensonderdelen besteedt het plan aandacht aan mogelijke risico’s en mogelijke gebeurtenissen in uw leven zoals arbeidsongeschiktheid, trouwen of scheiden, bedrijfsoverdracht, pensionering etcetera.

Een financieel plan is de uitkomst van het adviestraject, maar het is niet het eindpunt. Een financieel plan heeft af en toe een update nodig. Er kunnen zich wijzigingen voordoen, in uw persoonlijke situatie maar ook in bijvoorbeeld wetgeving, die maken dat de uitgangspunten en/of doelstellingen tussentijds moeten worden bijgesteld.

Een financieel plan stelt u in staat de juiste keuzes te maken. Daarmee heeft u grip op uw toekomst: inzicht, overzicht en financiële rust. Financiële planning stelt u in staat om toekomstige wensen waar te maken en financiële problemen te voorkomen.

De adviseurs van LBA zijn uw financiële coach die u de weg helpt te vinden in de complexe, financiële wereld van vandaag. Indien nodig schakelen wij in overleg met u een specialist uit ons netwerk in, zoals een pensioendeskundige, beleggingsexpert of notaris.

Met een goed financieel plan weet u of uw inkomen en vermogen voldoende is om uw wensen nu en in de toekomst te kunnen laten uitkomen.

Estate planning

‘Estate’ is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate Planning kan worden gedefinieerd als het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie. Hierbij spelen allerlei civielrechtelijke, fiscale, financiële en emotionele aspecten een rol.

Estate Planning is geschikt voor iedereen die iets na te laten heeft. Natuurlijk zijn de belangen en de besparingen op belasting groter als er een groot vermogen is. Ook is er meer te regelen als u een eigen bedrijf heeft.

Met behulp van een door een deskundige van Adviesbureau LBA opgesteld estate plan, kunt er zeker van zijn dat u:

  • Erfbelasting en schenkbelasting bespaart
  • Zelf bepaalt aan wie en wanneer u uw vermogen overdraagt
  • Uw nabestaanden zorgeloos achterlaat
  • Zorgt voor continuiteit van uw onderneming

De volgende punten zijn van belang wanneer u uw vermogen zo gunstig mogelijk in stand wilt houden en over wilt dragen. Het is belangrijk om onderstaande punten te regelen en goed op elkaar af te stemmen:

  • Huwelijkse voorwaarden (aangaan, opheffen of aanpassen)
  • Samenlevingscontract opstellen of updaten
  • Opstellen of updaten testament
  • Opstellen schenkingsplan om vrijstellingen in de successiewet optimaal te benutten en/of tariefvoordeel te behalen
  • Gebruik maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen
  • Nalopen diverse polissen

Adviesbureau LBA is u graag van dienst u te adviseren op het gebied van estate planning. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk belasting voor u en uw nabestaanden te besparen, maar zeker zo belangrijk, zo niet belangrijker, vinden wij dat u begrijpt wat en aan wie u uw vermogen nalaat en dat dit overeenkomt met uw wensen.

Vraag, afspraak of offerte?
Heeft u vragen, of wilt u een offerte aanvragen? Vul dit formulier in en we nemen snel contact met u op.
1000 characters left